دلیل ساب زنی و کفسابی نماشویی درمنازل ساختمان

کاربرد  کفسابی چیست؟

پس از اجرای کف موزاییک یا سنگ ممکن است سنگها در یک تراز قرار نگرفته باشند در چنین حالتی کفسابی(کف سابی، کف ساب) میتواند به بهبود این وضعیت سامان ببخشد 

در حین اجرای کف ممکن است ملات یا … بر روی کف بریزد، کفسابی(کف سابی، کف ساب)دلیل کف سابی، کفسابی،سابزنی،ساب زنی

میتواند کثیفیهای بنایی و یا کثیفیهای ایجاد شده در مرور زمان را برطرف کند.

تگ ها ی مرتبط

نماشویی، کفسابی، سنگسابی، سابزنی

کفسابی نماشویی سنگ سابی
کفسابی نماشویی سنگسابی

Content Image