تعریف سنگ

سنگ چیست؟

کره‌ی زمین از نظر خواص فیزیکی ساختاری لایه‌ایی دارد.

قسمت مرکزی آن جامد است و هسته‌ی داخلی نامیده می‌شود و از نظر ترکیب شیمیایی به طور عمده از آهن و نیکل ساخته شده است.

مطالعه و شناخت سنگ‌های زمین اهمیت زیادی برای انسان دارد.

منابع معدنی و انرژی که در میان این سنگ‌ها وجود دارد تنها یکی از دلایلی می تواند باشد که انسان هرچه بهتر به شناخت سنگ‌های زمین بپردازد.

 

از دیدگاه زمین‌شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، درست شده است.

در مقابل خاک توده‌ای از ذرات با دانه‌های منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگ‌ها و به طور برجا تشکیل شده است.

لیکن در مهندسی و کارهای ساختمانی قابلیت حفاری مصالح زمین‌شناسی به عنوان شاخصی در طبقه‌بندی آن‌ها به دو گروه سنگ و خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Content Image

 

• پستی و بلندی سنگ ها کاملا از بین رفته باشد.
• بند کشی سنگ ها خالی نباشد و با رزین ایتالیایی پر شود.
• کناره ی دیوار که در دسترس دستگاه نیست نیز بصورت دستی ساب خورده باشد.
• یکدست و یک نواخت باشد و تفاوتی در شفافیت قسمتهای مختلف سنگ نباشد.
• پس از اتمام کار دیوارها و گوشه و کنار باید نظافت شود و فاضلاب ساب بطور کامل از روی زمین جمع آوری شود.