دستگاه سه فاز(با برق سه فاز):
دستگاه هایی که با برق سه فاز کفسابیياسنگسابيمی کنند قدرت کارایی و کیفیت بیشتری دارند ونیز در زمان کوتاه کار زیادی انجام می دهند و هر روز روی هم رفته یک دستگاه سه فاز ۷۰ متر کار مفید انجام میدهد وساختمانهایی که آسانسور دارند می توانندکفسابی ياسنگسابي خود را با دستگاه سه فاز انجام دهند چرا که وجود آسانسور در ساختمان نشانه ی وجود برق سه فاز در ساختمان می باشد.

 دستگاه تک فاز(با برق تک فاز خانگی):
اما دستگاههای تک فاز با برق خانگی کار کرده و اگر بخواهیم کیفیت کار را با این دستگاه بصورت کارکرد دستگاه سه فاز انجام دهیم که بعید بنظر میرسد بایستی زمان بیشتری را در نظر بگیریم و این کار هزینه ی بیشتری را هم در بردارد. براساس تجربه این دستگاه تنها برای پایگرد ها وجلوی آسانسور یا کارهایی با متراژ کمتر مثلا برای یک آشپزخانه ی ۱۵ متری کارایی دارد.

Content Image

Content Image